“માં નું ઘર” “વૃદ્ધ માતાઓ માટે સેકન્ડ ચાઈલ્ડહુડ હોમ”

દોસ્તો,

માં કોને વ્હાલી ન હોય?

આજની દોડધામ ભરી જીદંગીમાં જયારે પતિ-પત્નિ બંને કામ કરતાં હોય ત્યારે ઘણી વખત "માં" પર પૂરતું ધ્યાન આપી શકાતુ ન હોય ત્યારે તેમને યોગ્ય મહિલા આસિસ્ટન્ટ અને ડૉક્ટરની દેખરેખ હેઠળ કાળજી લઇ શકાય તે હેતુ થી "માં નું ઘર" નું નિર્માણ કર્યું છે.

માં નું ઘર એ વૃદ્ધાશ્રમ નથી પરંતુ પોતાના ઘર થી દૂર એક કુદરતી વાતાવરણમાં બનેલું ઘર છે જેને અમે "સેકન્ડ ચાઈલ્ડહુડ હોમ" કહીયે છીએ.

વિષેશતાઓ:

  • સંસ્થામાં રહેવા માટે જનરલ હોસ્પિટલ ઉપલબ્ધ છે. હાલ ૧૦ માતાઓ માટે રહેવાની સગવડ છે.
  • ૨૪ કલાક માટે મહિલા આસીસ્ટન્ટ ઉપલબ્ધ છે.
  • મેડિકલ સંભાળ માટે ડૉક્ટર ઉપલબ્ધ
  • માં કામલ ભાવની ના મંદિરે સાથે જોડાયેલ રહેઠાણ, રમણીય કુદરતી વાતાવરણ
  • હમઉમ્ર સખીઓ સાથે રહેવાનો અનુભવ
  • ગ્રુપ એકટીવીટી, યોગ, મેડીટેશન, સત્સંગ, કલાત્મકતા નીરખવાની પ્રવૃતિઓ વગેરે સભર દિનચર્યા

પરિવાર ધરાવતી માતાઓ માટે નિયમોનુસાર ચાર્જ ચૂકવવાનો રહેશે જયારે અનાથ - તરછોડાયેલ માતાઓ માટે સંસ્થાના દરવાજા ૨૪ કલાક નિ:શુલ્ક ખુલ્લા છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 10 =