મારું નામ શ્રેયા પટેલ છે હું ધોરણ-૧૨ સાયન્સમાં અભ્યાસ કરું છું. મને બી.ફાર્મામાં રસ છે તો એના વિશે વધુ માહિતી મળી શકે છે?

Que : મારું નામ શ્રેયા પટેલ છે હું ધોરણ-૧૨ સાયન્સમાં અભ્યાસ કરું છું. મને બી.ફાર્મામાં રસ છે તો એના વિશે વધુ માહિતી મળી શકે છે? Ans : શ્રેયાબેન, બી.ફાર્માએ સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં ફાર્મસીનો બેચલર ડીગ્રી કોર્ષ છે. ધોરણ-૧૨ સાયન્સ ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર અને જીવવિજ્ઞાન અથવા ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર અને ગણિત વિષય સાથે પાસ થયા બાદ તમે બેચલર ડીગ્રીમાં એડમીશન મેળવી શકો છો. જયારે પણ કોઈ રોગ માટેનો ઉપચાર કરવાનો હોય ત્યારે, સંશોધન અને પરિક્ષણ કરવામાં ફાર્મસીની ખરેખર મોટી ભૂમિકા છે. દવા કે જેમાં રોગના કારણનું નિદાન કરવાનો સમાવેશ થાય છે અને તે પછી, રોગને નાબુદ કરવાનો સમાવેશ થાય છે અને તે પછી, રોગને નાબુદ કરવા અથવા તેને પર્યાવરણમાં વધતા અટકાવવાની સારવાર, ફાર્માસિસ્ટ આ માટે હેલ્થકેર ઉધોગનો અભિન્ન ભાગ બની રહ્યા છે. એક ફાર્મસી વ્યવસાયી તરીકે જે દવાઓના સંશોધન અને વિકાસમાં મુખ્યત્વે કામ કરે છે. દવાઓ બદલતા તબીબી સમસ્યાઓ પર કામ કરે છે. ઉપરાંત, ફાર્મસી કાઉન્સિલના નિયમો અનુસાર ગુણવત્તા ચકાસણી અને નિયંત્રણ માટે. ફાર્મસી ક્ષેત્રને હોસ્પિટલ/કલીનીકલ ફાર્મસી, ઔધોગિક ફાર્મસી અને ફાર્મસી નિયમનકરો વગેરે સહિતના વિવિધ વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે. મેડીકલ અને હેલ્થ કેર ઉધોગમાં ફાર્મસી ક્ષેત્રમાં દાખલ થવા માટે ફાર્મસી ડીગ્રીની બેચલર એ ગેટવે છે. આ ડીગ્રીને આગળ ધપાવનાર ફાર્માંસ્યુટીકલ્સ , ફાર્માકોલોજી, ફાર્માસ્યુટીકલ કેમેસ્ટ્રી સહિતના મુખ્ય વિષયોનો અભ્યાસ કરે છે. ફાર્મસી ઉધોગ માત્ર માદક દ્રવ્યો વિકસાવતું નથી, પણ ગુણવત્તા ચકાસણી માટે પરિક્ષણ કરે છે, ધોરણો મુજબ લેબનું નિયમન કરે છે. કારકિર્દી સંબંધિત પ્રશ્નોના સમાધાન માટે "MK Student Guide App" ને ડાઉનલોડ કરો. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mkstudent.guide&hl=en_IN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − four =