Applications invited for the job of Career Guide on Panel (C.G.P.)

માં કામલ વુમન વેલ્ફેર ફાઉન્ડેશન દ્વારા લાયક ઉમેદવાર પાસેથી ગુજરાત રાજ્યમાં જીલ્લાવાર અને તાલુકાવાર "સંસ્થા અધીકૃત કારકિર્દી માર્ગદર્શક" ની નિમણુંક કરવાની છે. સદર નિમણુક બાબત વધારે વિગતો માટે અને ઓનલાઈન અરજીપત્રક માટે નીચેની લીંક ક્લિક કરવી. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 30-06-2020

વધારે વિગતો માટે અહી ક્લિક કરો ... અધિકૃત કારકિર્દી માર્ગદર્શકની નિમણુકની નોટીસ અને ઓનલાઈન અરજીપત્ર  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 14 =