Director’s letter to MKMCites on Lock Down 2.0

કોરોના (કોવીડ - 19 ) સંક્રમણના કારણે ભારતમાં જાહેર થયેલ લોક ડાઉનના બીજા તબક્કા બાદ માં કામલ વુમન વેલ્ફેર ફાઉન્ડેશનના ડાયરેક્ટર ડો. અનિલકેસર ગોહિલ દ્વારા વિધાર્થીની દીકરીઓને લખેલ પત્ર વાંચવા ક્લિક કરો ...   માં કામલ પરિવારને ડાયરેક્ટરનો પત્ર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three − two =