Tag: exam

slide

દિપેશ નાગજીભાઈ તરસરીયા : વાંચન કરતી વખતે ઊધ આવે છે Exam writing tips…

દિપેશ નાગજીભાઈ તરસરીયા : વાંચન કરતી વખતે ઊધ આવે છે દોસ્ત,કલાકો સુધી વાંચવાની જરૂર નથી,શાંત વાતાવરણમાં,મનથી વાંચવાની જરૂર છે.તમને વાંચન માટે કયો સમય અનુકૂળ છે સવારનો, બપોરનો કે સાંજનો.તેને શાંતિથી વિચારીને નક્કી કરો. એક દિવસમાં બે વિષયનું વાંચન કરો.સવારે અલગ અને સાંજે અલગ જેથી તમે Bore ન થઇ જાવ.વાંચન સમય…

slide

હું ધોરણ -12નો વિધાર્થી છું. મારુ નામ ચંદુલાલ છે.એક વખત જવાબ તૈયાર થઈ જાય છે અને બીજા દિવસે ભુલી જવાય છે આનુ કારણ શું હશે?Exam writing tips….

હું ધોરણ -12નો વિધાર્થી છું. મારુ નામ ચંદુલાલ છે.એક વખત જવાબ તૈયાર થઈ જાય છે અને બીજા દિવસે ભુલી જવાય છે આનુ કારણ શું હશે? યાદશક્તિ પ્રેક્ટિસ અને પુનરાવર્તન કરવાથી વધે છે. હનુમાન ચાલીસાનું દરરોજ મનમાં વાંચન કરવાથી હું તેને યાદ કરી શક્યો. અભ્યાસ દરમિયાન, સમગ્ર Theoryને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન…

slide

Placenta Accreta

What is placenta accreta? Placenta accreta is a high-risk pregnancy complication that happens when the placenta becomes embedded too deeply in the uterine wall. Normally, a few minutes after you deliver your baby, the placenta detaches from the wall of your uterus and is delivered as well. When you have…

slide

હેલો સર-મેડમ, મારુ નામ ગાયત્રી છે, હું B.Pharm કરું છું, મને english પ્રશ્નો અને જવાબ યાદ રાખવામાં તકલીફ પડે છે તો મને કોઈ સોલ્યુશન આપો સર પ્લીઝ..Exam writing tips ……..

હેલો સર-મેડમ, મારુ નામ ગાયત્રી છે, હું B.Pharm કરું છું, મને english પ્રશ્નો અને જવાબ યાદ રાખવામાં તકલીફ પડે છે તો મને કોઈ સોલ્યુશન આપો સર પ્લીઝ.. હું ધારું ત્યાં સુધી તમે પ્રથમ વર્ષના વિધાર્થી છો.અહીં એક ઉકેલ સૂચવું છું.ગુજરાતી માધ્યમમાંથી અંગ્રેજી માધ્યમમાં અભ્યાસ કરવાથી બધાની સાથે Problem થતો હોય…

slide

મારુ નામ નીલ ગાંધી છે. Food inspector બનવું હોય તો શું કરવું પડે ? Exam writing tips….

મારુ નામ નીલ ગાંધી છે. Food inspector બનવું હોય તો શું કરવું પડે ? Dear Friend, Food inspector બનવા માટે તમારે સૌપ્રથમ bachelor degree (Agriculture, Pharmacy, Food Technology, Dairy Technology, etc) મેળવી પડે ત્યારબાદ UPSC દ્વારા લેવામાં આવતી entrance exam crack કરવી પડે તો ચોક્કસથી તમે Food inspector બની શકો.…

slide

મારુ નામ કિરણ છે, મારો પ્રશ્ન છે કે 12 કોમર્સ પછી બેસ્ટ શું છે? Exam writing tips ……

મારુ નામ કિરણ છે, મારો પ્રશ્ન છે કે 12 કોમર્સ પછી બેસ્ટ શું છે? હેલો કિરણ, કોમર્સ ક્ષેત્રે ધોરણ 12 બાદ ઘણા કોર્સ ઉપલબ્ધ છે જેમ કે  BBA (Bachelor of Business Administration-3 years) BCOM (Bachelor of Commerce-3 years)  BCA (Bachelors in Computer Application-3 years)  Hotel Management CA (Chartered Accountant-5 years)…

slide

OLIGOHYDRAMNIOS

OLIGOHYDRAMNIOS Oligohydramnios a condition in pregnancy characterized by a deficiency of amniotic fluid. It is the opposite of Polyhydramnios If the measurement of amniotic fluid is too low it is called oligohydramnios. About 8% of pregnant women can have low levels of amniotic fluid, with about 4% being diagnosed with oligohydramnios.…

slide

Amit. D. Parmar : ITI કર્યા બાદ શું કરી શકાય? Exam writing tips……

Amit. D. Parmar : ITI કર્યા બાદ શું કરી શકાય? ITI કંપ્લીશન બાદ નીચે મુજબના વિકલ્પ વિચારવા જોઈએ.  આગળ અભ્યાસ કરવાની ગણતરી કે સ્થિતિ ન હોય તો તમે જે ટ્રેડ માં ITI કરેલું હોય તે ટ્રેડ સબંધિત જોબ કરી લો અથવા નાનકડો ધંધો શરુ કરી દો .. યાદ રાખો, પગભર…

slide

Peritonitis

 What is peritonitis? Peritonitis is inflammation of the peritoneum, the thin layer of tissue covering the inside of your abdomen and most of its organs. The inflammation is usually the result of a fungal or bacterial infection. This can be caused by an abdominal injury, an underlying medical condition, or…

slide

મારુ નામ પટેલ નમ્રતા છે.હું 12th Fail છું તો એના પછી શું થઇ શકે? Exam writing tips……

મારુ નામ પટેલ નમ્રતા છે.હું 12th Fail છું તો એના પછી શું થઇ શકે? નમ્રતાબેન,નિરાશ થવાની જરૂર નથી. જીવનમાં ચડતી અને પડતી તો આવ્યા કરે.તમારે સાચી દિશામાં મેહનત કરવાની જરૂર છે.12th પછી ઘણા બધા vocational courses છે એમાં તમે જોડાઈ શકો છો અથવા 10th ના base પર Diploma માં એડમિશન…